skip navigation

Φυσικά προϊόντα παραγωγής μας

Δείτε τις προτάσεις των δώρων μας.

Order now

Παραδοσιακά με μεράκι και αγάπη για τη φύση

παράγουμε όλα τα προϊόντα κυψέλης όπως μέλι, γύρη, βασιλικό πολτό και πρόπολη.

Contact with us

Πιστοί στην παράδοση

Σεβόμαστε την ήπια διαικασία παραγωγής.

Contact with us

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησής μας.

Πριν από την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας και την πραγματοποίηση των αγορών σας, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την ενότητα αυτή διότι περιέχει δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο ιστότοπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.filousisfamily.com (στο εξής χάριν συντομίας «η ιστοσελίδα») δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την ατομική επιχείρηση Νεκταρία Μπήτρου, που εδρεύει στην Αίγινα, οδός Γ. Γκίκα αριθ. 12-14 με αριθμό τηλεφώνου 2297300804 ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας filousisfamily@gmail.com και με Α.Φ.Μ. 066815885 της Δ.Ο.Υ. A Πειραιά, (στο εξής χάριν συντομίας «η επιχείρηση»).

1.2. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο που επιθυμείτε να περιηγηθείτε σε αυτήν. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε να εισέλθετε ως επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης ή χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media accounts).

Αν επιλέξετε να εισέλθετε ως επισκέπτης δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από μέρους σας.

Κάνοντας χρήση του λογαριασμού σας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εισέλθετε, θα σας ζητηθεί πρόσβαση στο προφίλ σας.

Αν επιθυμείτε να εισέλθετε ως εγγεγραμμένος χρήστης επιλέξτε ΕΓΓΡΑΦΗ για να μεταβείτε στη φόρμα εγγραφής και να συμπληρώσετε τα στοιχεία που σας ζητάμε. Αν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας μας, επιλέξτε ΕΙΣΟΔΟΣ και εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με τον κωδικό πρόσβασης για αναγνώριση της ταυτότητας σας.

1.3. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Κάθε χρήστης (εγγεγραμμένος χρήστης ή επισκέπτης) που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, χωρία καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση της ιστοσελίδας καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτρέπεται μόνο από χρήστες που έχουν το νόμιμο δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις κι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα όπως ορίζεται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Χρήστες της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους η επιχείρησή μας διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Εάν παρόλα αυτά κατατεθούν ψευδή στοιχεία κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη.

1.4. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η επιχείρησή μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, η επιχείρηση δεν δεσμεύεται, δεν παρέχει κανενός είδους εγγύησης και δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνης, αναφορικά με το περιεχόμενο και τις πληροφορίες της ιστοσελίδας.

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται στην περίπτωση που, για οιονδήποτε λόγο, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτήν ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών /επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της ιστοσελίδας, καθιστώντας δυσχερή τη χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και εγγεγραμμένων χρηστών.

1.5. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητά του όσο και τις παρεχόμενες, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η επιχείρησή μας, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος / παραδρομής κατά τη κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Η προβολή των προϊόντων στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί δεσμευτική εκ μέρους της επιχείρησης προσφορά προς πώληση, αλλά έχει το νόημα μιας γενικής ενημερωτικής αναφοράς.

1.6. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητώς η, εν όλω ή εν μέρει ή εν μέρει, αντιγραφή, διανομή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφορά, μεταποίηση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία. Τυχόν αντίθετες με την ανωτέρω απαγόρευση ενέργειες αποτελούν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και επιφέρει τις προβλεπόμενες έννομες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση των ανωτέρω στοιχείων στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδεια ή δικαιώματος χρήσης τους.

1.7. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η επιχείρηση. Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι συνδέεται με αυτές καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

1.8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η επιχείρηση διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

1.9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Σε περίπτωση που ακυρωθεί οποιοσδήποτε όρος δε θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος που απορρέει από τους παρόντες όρους από την εταιρεία μας δεν αποτελεί παραίτηση από αυτό.

Για τυχόν διαφορές που προκύψουν, καθ’ ύλην και κατά τόπο αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια Πειραιά.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Αν επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους καθώς και όλες τις ενότητες στους Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο κείμενο της σύμβασης εξ’ αποστάσεως πώλησης που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ μας. Χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων, από εσάς.

Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε και εκτυπώσετε τους παρόντες όρους, κάντε κλικ εδώ.

Κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, αρχειοθετείται από την επιχείρησή μας και είναι διαθέσιμη σε εσάς οποτεδήποτε μας το ζητήσετε.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η επιχείρησή μας κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά, δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις που τα χαρακτηριστικά ή η τιμή ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα που πωλούνται μέσου του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή εξαιτίας διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.

Οι τιμές που αναγράφονται στα προβαλλόμενα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντα συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε αναλογούντα ΦΠΑ.

Στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής και πληρωμής, τα οποία υπολογίζονται κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, σύμφωνα με την ενότητα Όροι Αποστολής και Όροι Πληρωμής.

Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε από οπουδήποτε στον κόσμο εφόσον επιθυμείτε να παραδοθεί η παραγγελία σας στην Ελλάδα, καθώς κα σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης.

2.3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η επιχείρηση θα ενημερώνει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις που θα αναρτώνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δίπλα από το μη διαθέσιμο προϊόν. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται να σας ενημερώσει σε περίπτωση επιγενόμενης (μετά την υποβολή παραγγελίας εκ μέρους σας) μη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε, με ρητή δήλωσή σας, να ακυρώσετε το σύνολο της παραγγελίας ή να συναινέσετε σε εκτέλεση της παραγγελίας ως προς τα διαθέσιμα προϊόντα.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Σας συνιστούμε, πριν την αποστολή της πρώτης σας παραγγελίας, να εγγραφείτε ως χρήστης της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να καταστεί πιο εύκολη και άρτια η εξυπηρέτησή σας.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ακολουθείστε βήμα-βήμα την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.

Επιλογή Προϊόντων. Επιλέξτε τα προϊόντα που επιθυμείτε να παραγγείλετε και τοποθετήστε τα στο «Καλάθι Αγορών». Μπορείτε οποτεδήποτε επιθυμείτε και πριν την αποστολή της παραγγελίας να ελέγξετε το «Καλάθι Αγορών» σας. Στο «Καλάθι Αγορών» εμφανίζονται αναλυτικά ποια προϊόντα έχετε επιλέξει προς παραγγελία. Εδώ μπορείτε να αφαιρέσετε κάποιο από τα προϊόντα ή και να διορθώσετε την ποσότητα σε αυτά που τελικά θα παραγγείλετε. Από εδώ θα μπορέσετε να συνεχίσετε για να ολοκληρώσετε την αγορά σας ή να επιστρέψετε στο κατάστημα για να πλοηγηθείτε σε άλλες σελίδες και προϊόντα. Σε περίπτωση που έχετε κάποιο κουπόνι έκπτωσης από κάποια προσφορά μας, θα πρέπει να δώσετε τον κωδικό του ώστε να υπολογιστεί η έκπτωση. Επίσης , μπορείτε να επιλέξετε να παραδοθούν τα προϊόντα σας σε συσκευασία δώρου.

Συμπλήρωση Στοιχείων Χρήστη. Εφόσον επιλέξετε τα προϊόντα που επιθυμείτε να παραγγείλετε, επιλέγετε «Συνέχεια». Στην καρτέλα που εμφανίζεται καλείστε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να κάνετε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Μπορείτε να επιλέξετε:

(α) ολοκλήρωση της αγοράς ως επισκέπτης, συμπληρώνοντας το email σας.

(β) χρήση λογαριασμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media account)

(γ) άνοιγμα λογαριασμού

(δ) είσοδος στο λογαριασμό σας

Για να ολοκληρώσετε την αγορά σας, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, απαραίτητα για να μπορέσουμε να σας αποστείλουμε τα προϊόντα σας. Τα στοιχεία αποστολής δύναται να αποθηκευτούν ώστε, την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε αγορές από το κατάστημα μας να μην χρειαστεί να συμπληρώσετε στοιχεία για την αποστολή τους.

Αποστολή Παραγγελίας. Εφόσον επιλέξετε τον τρόπο αποστολής, επιλέγετε «Αποθήκευση και συνέχεια». Στην καρτέλα που εμφανίζεται καλείστε να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής και να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία για την ολοκλήρωση της παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά την ενότητα Όροι Πληρωμής στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι τρόποι πληρωμής.

Στη συνέχεια επιλέγετε τον τρόπο αποστολής της παραγγελίας σας και συμπληρώνετε τυχόν παρατηρήσεις που έχετε για την παράδοση αυτής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά την ενότητα Όροι Αποστολής.

Πληρωμή Παραγγελίας. Εφόσον επιλέξετε τον τρόπο αποστολής, επιλέγετε «Αποθήκευση και συνέχεια». Στην καρτέλα που εμφανίζεται καλείστε να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής και να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία για την ολοκλήρωσή της. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά την ενότητα Όροι Πληρωμής στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι τρόποι πληρωμής.

Επισκόπηση Παραγγελίας και Υποβολή. Κατά το τελευταίο στάδιο μπορείτε να κάνετε επισκόπηση της παραγγελίας σας έχοντας τη δυνατότητα να την τροποποιήσετε, αν επιθυμείτε. Κατά το στάδιο αυτό ενημερώνεστε για το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας, το οποίο συμπεριλαμβάνει το κόστος αγοράς των προϊόντων και τυχόν έξοδα αποστολής και πληρωμής της παραγγελίας. Πριν την υποβολή της παραγγελίας θα σας ζητηθεί να συναινέσετε ρητά με τους Όρους και Προϋποθέσεις και στη συνέχεια για την υποβολή της επιλέγετε το εικονίδιο επιλογής «ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ».

Επιβεβαίωση Λήψη Αιτήματος Παραγγελίας. Μετά την αποστολή του αιτήματος της παραγγελίας σας, θα σας αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει, αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

Το αυτοματοποιημένο αυτό ηλεκτρονικό μήνυμα, αποτελεί μόνον επιβεβαίωση ότι το αίτημα της παραγγελίας σας έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όλων πώλησης εκ μέρους της επιχείρησης.

Επιβεβαίωση Αποδοχής Παραγγελίας. Εφόσον η επιχείρηση διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και την ορθότητα της παραγγελίας, θα σας αποστείλουμε νέο ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η αποδοχή της παραγγελίας.

Β. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Για τη διενέργεια της παραγγελίας σας τηλεφωνικά ακολουθείτε την ακόλουθη διαδικασία:
Εφόσον έχετε επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμείτε να παραγγείλετε από την ιστοσελίδα, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 2297300804 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. – 17:00 μ.μ. και επικοινωνείτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της επιχείρησής μας, στον οποίο αναφέρετε αναλυτικά τα προϊόντα της παραγγελίας σας και τον τρόπο πληρωμής. Κατά το στάδιο αυτό ενημερώνεστε για το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας, το οποίο συμπεριλαμβάνει το κόστος αγοράς των προϊόντων και τυχόν έξοδα αποστολής και πληρωμής της παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας συναινείτε ρητά με τους Όρους και Προϋποθέσεις και στη συνέχεια ολοκληρώνετε την παραγγελία.

5. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εταιρεία μας σας δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους:

Με πιστωτική κάρτα
Οι κάρτες που γίνονται δεκτές είναι: MasterCard, Visa, Visa Debit, Maestro και American Express. Οι εν λόγω κάρτες πληρωμής πρέπει να εκδίδονται από τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το www.filousisfamily.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

Με αντικαταβολή

Μπορείτε να εξοφλήσετε το κόστος της παραγγελίας σας και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις μέσω αντικαταβολής δηλαδή με την καταβολή του οφειλομένου ποσού στον εξουσιοδοτημένο προς είσπραξη, διανομέα της εταιρείας μας κατά την παράδοση των προϊόντων στον τόπο παράδοσης. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, η αντικαταβολή είναι δυνατή μόνο για ποσά έως €500 από φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή έως €500 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) από νομικά πρόσωπα με έκδοση τιμολογίου πώλησης.

Αν επιλέξετε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με αντικαταβολή θα επιβαρυνθείτε με το κόστος χρήσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των € 2,50 πλέον ΦΠΑ 24% εφόσον επιλέξετε την εταιρεία Speedex και € 1,30 πλέον ΦΠΑ 24% εφόσον επιλέξετε την εταιρεία Courier Center .

Η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή δεν παρέχεται στην περίπτωση που επιλέξετε να παραδοθεί η παραγγελία σας σε διεύθυνση διαφορετική από τη διεύθυνση πληρωμής.

Μέσω paypal

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, επιλέγοντας το PayPal ως τρόπο πληρωμής, θα μεταφερθείτε αυτόματα στη σελίδα της PayPal όπου και θα πρέπει να καταχωρήσειτε τα στοιχεία του PayPal λογαριασμού σου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, καμιά προσωπική πληροφορία ή αριθμός πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύεται στον ιστότοπο.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με κατάθεση του ποσού στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
GR0301401610161002002017575
(Δικαιούχος: Νεκταρία Μπήτρου)

Θα πρέπει να καταθέσετε το ακριβές ποσό της παραγγελίας σας και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις και ως αιτιολογία κατάθεσης να δώσετε το όνομα και την διεύθυνση που δηλώσατε κατά την παραγγελία. Εφόσον η επιχείρηση λάβει τη σχετική επιβεβαίωση πληρωμής από τη συνεργαζόμενη τράπεζα, θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποστολής.

2.6. ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται από την εταιρεία μας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Μπορείτε να επιλέξετε η παράδοση να γίνει είτε με την εταιρεία ταχυμεταφορών Speedex είτε με την εταιρεία Courier Center και παραδίδονται σε 5-6 εργάσιμες ημέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Για απομακρυσμένες/δυσπρόσιτες περιοχές Περιφέρειας η παράδοση ενδέχεται να χρειαστεί 1-2 ημέρες επιπλέον.

Standard Delivery (5-6 εργάσιμες ημέρες):

Σε περίπτωση που επιλέξετε την εταιρεία ταχυμεταφορών Speedex

Αποστολή προς χερσαία Ελλάδα έως 2 κιλά € 4,00 πλέον ΦΠΑ 24% και για κάθε επιπλέον κιλό ποσό € 1,10 πλέον ΦΠΑ 24%

Αποστολή προς νησιωτική Ελλάδα βάρους έως 2 κιλά ποσό € 4,10 και για κάθε επιπλέον κιλό ποσό € 1,10 πλέον ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που επιλέξετε την εταιρεία ταχυμεταφορών Courier Center
Ελλάδα:

Αποστολή προς χερσαία Ελλάδα έως 2 κιλά € 2,90 πλέον ΦΠΑ 24% και για κάθε επιπλέον κιλό ποσό € 1,00 πλέον ΦΠΑ 24%

Αποστολή προς νησιωτική Ελλάδα βάρους έως 2 κιλά ποσό € 2,90 και για κάθε επιπλέον κιλό ποσό € 1,10 πλέον ΦΠΑ 24%.
Απομακρυσμένοι προορισμοί επιπλέον χρέωση € 2,50 πλέον ΦΠΑ 24%.

-Κύπρος
Αποστολή express βάρους έως 2 κιλά ποσό € 13,00 και για κάθε επιπλέον κιλό ποσό € 3,00 πλέον ΦΠΑ 24%.

-Χώρες εντός Ε.Ε.
Για το ποσό χρέωσης πατήστε εδώ.

2.7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παραλάβατε την παραγγελία σας, έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε, αναιτιολόγητα, από τη σύμβαση και να επιστρέψετε τα προϊόντα.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋποτίθεται (α) τα προϊόντα να επιστραφούν στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, δηλαδή πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει τα προϊόντα και να είναι σε άριστη κατάσταση και (β) την πλήρη επιβάρυνσή σας με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των προϊόντων.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η ανωτέρω προθεσμία υπαναχώρησης.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση. Προς το σκοπό αυτό μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο υπαναχώρησης. Μπορείτε να αποστείλετε το έντυπο υπαναχώρησης είτε με ταχυδρομείο στη διεύθυνση Βασιλέως Γεωργίου 7 Αίγινα 18010 είτε, εφόσον το σκανάρετε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση filousisfamily@gmail.com.

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, επιβαρύνεστε εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων, η οποία ανέρχεται σε € 4,00 (χερσαία Ελλάδα) ή € 4,10 (νησιωτική Ελλάδα) για την εταιρεία Speedex και € ………… για την εταιρεία Courier Center. Οφείλετε να στείλετε πίσω τα προϊόντα ή να τα παραδώσετε σε εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εφόσον υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
2.8. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Προτεραιότητα της εταιρείας μας είναι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, η εταιρεία μας ευθύνεται κατά τις διατάξεις 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Για το λόγο αυτό, αν διαπιστώσετε ότι το προϊόν που παραλάβατε είναι ελαττωματικό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση filousisfamily@gmail.com ή στο τηλέφωνο 2297300804 για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία αντικατάστασης του προϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων.
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υπεύθυνος για τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέγονται και επεξεργάζονται στα πλαίσια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η ατομική επιχείρηση Νεκταρία Μπήτρου, που εδρεύει στην Αίγινα, οδός Γ. Γκίκα αριθ. 12-14 με τηλέφωνο 2297300804, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας filousisfamily@gmail.com Μπορούμε να συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και από άλλες πηγές. Ενδεχομένως προσφέρετε σε κάποια εκδήλωσή μας, όταν κατεβάζετε εφαρμογές στο κινητό σας τηλέφωνο, καθώς και όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει του κανονισμού 679/2016ΕΕ (GDPR) μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς στο 2297300804 ή με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο filousisfamily@gmail.com

Στην επιχείρηση αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας (όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό πιστωτικής κάρτας, το φύλο, τη γλώσσα και τις προτιμήσεις σας για τα προϊόντα μας). Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε για τους παρακάτω σκοπούς (“Σκοποί”):
• Για την ολοκλήρωση των συναλλαγών μαζί σας
• για την προώθηση των προϊόντων μας,
• για την κατανόηση και ανάλυση των πωλήσεων καθώς και των αναγκών και προτιμήσεών σας,
• για την ανάπτυξη, βελτίωση, προώθηση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας,
• για την αλλαγή ή επιστροφή των προϊόντων και
• για την αντιμετώπιση αιτημάτων ή παραπόνων.

1. Η προσέγγισή μας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

1. Στην επιχείρηση αναγνωρίζουμε ότι το απόρρητο των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη και διατήρηση μιας υγιούς σχέσης εμπιστοσύνης μαζί σας. Σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων το πρώτο πρόσωπο στην επιχείρηση, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και δεσμεύεται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Το δεύτερο πρόσωπο (“εσείς”, “σας”, “δικό σου”) αναφέρεται σε εσάς, ως χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει Προσωπικά Δεδομένα ή άλλες πληροφορίες που υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

2. Οι παρόντες όροι περιγράφουν τις υποχρεώσεις μας και τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Είμαστε υπεύθυνοι για τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών που διαβιβάζονται από εμάς στον εκτελούντα την επεξεργασία. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως “Εκτελών την Επεξεργασία” νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκτός από τα πρόσωπα που τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία μας) που επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για λογαριασμό της εταιρείας μας. Ως “Επεξεργασία” νοείται κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, για την απόκτηση, καταγραφή, αποθήκευση και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων, οπουδήποτε στον κόσμο ή οποιαδήποτε εργασία ή σύνολο εργασιών σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα, όπως (α) της οργάνωσης, προσαρμογής ή τροποποίησης των Προσωπικών Δεδομένων, (β) της ανάκτησης, εξαγωγής και χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων, (γ) της γνωστοποίησης των Προσωπικών Δεδομένων με διαβίβαση, διάδοση ή άλλα μέσα διάθεσης, ή (δ) τη διασύνδεση, ομαδοποίηση, δέσμευση (κλείδωμα), διαγραφή ή καταστροφή πληροφοριών ή Δεδομένων.

Η δική μας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συμμορφώνεται με τα πιο αυστηρά διεθνή νομικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των Δεδομένων, η οποία θέτει συνήθως μερικά από τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σε όλο τον κόσμο.

4. Σε ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ή τροποποίηση των παρόντων όρων εκ μέρους μας. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις σε αυτή τη σελίδα σε τακτική βάση. Στον βαθμό που οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάζουν την συγκατάθεση που χορηγείται από εσάς, θα σας ενημερώνουμε εν προκειμένω χωριστά.

5. Σε περίπτωση που τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτο (Εκτελούντα την Επεξεργασία) για λογαριασμό μας, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με αυτό που εφαρμόζουμε οι ίδιοι.

1.6 Παρέχοντας σε εμάς τα Προσωπικά σας Δεδομένα, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης) των Προσωπικών σας Δεδομένων για τους Σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

2. Σχετικά με τη Συλλογή των Δεδομένων
2.1. Επιλέγουμε να επικοινωνούμε μαζί σας με διάφορους τρόπους, μέσω του διαδικτύου ή με ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, ή SMS στο κινητό σας τηλέφωνο, σύμφωνα πάντα με τον τρόπο που επιλέγετε εσείς. Κατά την επικοινωνία δύναται να ανταλλάξουμε μαζί σας προσωπικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3 κατωτέρω) ή Μη Προσωπικά Δεδομένα Ταυτοποίησης (όπως οι πληροφορίες που συλλέγονται μετά από την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας), όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4 κατωτέρω). Οι παρόντες όροι αφορούν βασικά την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
2.2. Στόχος μας είναι να σας παράσχουμε πλήρως όλες τις πληροφορίες για το λόγο που ζητάμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και πώς στη συνέχεια τα επεξεργαζόμαστε.

3. Τα προσωπικά Δεδομένα
3.1. Στην επιχείρηση έχουμε περιορίσει την ποσότητα και το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε στο αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των Σκοπών και δεν συλλέγουμε άλλα προσωπικές πληροφορίες, εκτός και αν τις παράσχετε οικειοθελώς (άμεσα ή έμμεσα).
3.2. Μολονότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε πιθανώς να ποικίλλουν ανάλογα με τον εκάστοτε Σκοπό, συνήθως συλλέγουμε τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα:
3.2.1. το όνομά σας,

3.2.2. τη διεύθυνσή σας,

3.2.3. τον αριθμό του τηλεφώνου σας,

3.2.5. τη διεύθυνση e-mail σας,

3.2.6. το φύλο σας,

3.2.8.τις προτιμήσεις σας στα προϊόντα μας.

4. Μη Προσωπικά Στοιχεία Ταυτοποίησης

4.1. Κατά τη συλλογή πληροφοριών μέσω των ιστοσελίδων μας, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες ιστοσελίδες, συλλέγουμε αυτόματα ορισμένα μη προσωπικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς μέσω των οποίων, με τα οποία δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) του υπολογιστή σας, τη διεύθυνση IP του παρόχου υπηρεσιών Internet, την ημερομηνία και την ώρα που αποκτάτε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, τη διεύθυνση της ιστοσελίδας από την οποία συνδέεστε με την ιστοσελίδα μας, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, τις ενότητες της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε, τις εικόνες που βλέπετε και το περιεχόμενο που κατεβάζετε από την ιστοσελίδα μας.

4.2. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας θα καταγραφεί. Ωστόσο, θα παραμείνει ανώνυμη εκτός και αν ρητά επιλέξετε εσείς να μας παράσχετε προσωπικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι προτιμήσεις και οι ανάγκες σας και για να βελτιώσουμε την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα μας για εσάς.

5. Πότε συλλέγονται τα Προσωπικά Δεδομένα πώς χρησιμοποιούνται;

1. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς (“Σκοποί”):

• Για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και την εκτέλεση των πωλήσεων

• για την προώθηση των προϊόντων μας με την συγκατάθεσή σας,

• για την κατανόηση και ανάλυση των πωλήσεων καθώς και των αναγκών και προτιμήσεών σας,

• για την ανάπτυξη, βελτίωση, προώθηση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας,

• για τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς

• για την αλλαγή ή επιστροφή των προϊόντων και

• για την αντιμετώπιση αιτημάτων ή παραπόνων.

2. Διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τους ανωτέρω Σκοπούς και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, τις διαδικασίες και τις αρχές μας αλλά και σύμφωνα πάντα με το ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

3. Η επιχείρηση θα προβεί σε αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων, εφόσον υποχρεούται να το πράξει από το νόμο ή δυνάμει απόφασης δικαστικής, διοικητικής ή άλλης ανεξάρτητης διοικητικής αρχής.

4. Πέρα των ανωτέρω, η επιχείρησή μας δύναται, κατά διαστήματα, να συνεργαστεί με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς προσεκτικά επιλεγμένα από την ίδια, πάνω σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τις οποίες θα μοιραστούμε μαζί σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε και αν επιθυμείτε θα παράσχετε τα Προσωπικά Δεδομένα στις επιχειρήσεις αυτές. Εμείς δεν θα μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

5. Θα σας δίνεται πάντα η ευκαιρία να συναινέσετε ρητά (opt-in) για τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να παρασχεθούν από εσάς στις επιχειρήσεις, ως ανωτέρω παράγραφος. Αν συναινέσετε (opt-in) μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες αυτών των επιχειρήσεων/οργανισμών, για να ενημερωθείτε πως πρόκειται να χρησιμοποιήσουν οι ίδιες τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Η επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Προτείνουμε πάντα να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας τους και την πολιτική προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας πριν από την αποστολή τους.

5.7 Αν μας παράσχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε τις ανωτέρω προσκλήσεις, έχετε τη δυνατότητα να απεγγραφείτε οποτεδήποτε, επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται κατωτέρω στην παράγραφο 6.4.

6. Η συγκατάθεση του χρήστη (Εγγραφή -Απεγγραφή)

6.1. Εγγραφή: Η επιχείρηση δεν θα χρησιμοποιήσει προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπό που δεν προβλέπεται στους παρόντες όρους, αν δεν έχουμε προηγουμένως λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός αν ο σκοπός αυτός απαιτείται από το νόμο.

6.2. Η συγκατάθεσή σας προς την γνωστοποίηση σας εμάς των Προσωπικών σας Δεδομένων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την πώληση των προϊόντων μας σε εσάς, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται για την εκπλήρωση ενός συγκεκριμένου και νόμιμου σκοπού.

6.3. Διαγραφή: Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και χρήση (ή οποιαδήποτε άλλη Επεξεργασία) των Προσωπικών σας Δεδομένων, εγγράφως (μέσω email ή ταχυδρομείου ή SMS, κλπ), κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έχετε προηγουμένως παράσχει τη συγκατάθεσή σας.

7. Η ακρίβεια των Πληροφοριών

1. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουμε με ακρίβεια τα Προσωπικά σας Δεδομένα, πλήρη και ενημερωμένα.

2. Είναι δική σας ευθύνη να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στα Προσωπικά σας Δεδομένα και να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ακριβείς και ενημερωμένες.

8. Πρόσβαση και ενημέρωση των Προσωπικών Δεδομένων

3. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε απόλυτο δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ανάκλησης ή αντίρρησης της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων που διατηρούμε καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης για τη χρήση και τη γνωστοποίησή τους. Ακόμα και αν ο νόμος δεν παρέχει στο μέλλον τέτοιο δικαίωμα, εμείς θα σας παρέχουμε πάντα το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Συνιστούμε η αίτησή σας για πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούνται από εμάς να γίνεται γραπτώς. Ωστόσο, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που είναι ευλόγως απαραίτητες για μας προκειμένου να ικανοποιήσουν το συγκεκριμένο αίτημά σας.

4. Οι απαντήσεις στις ανωτέρω αιτήσεις θα σταλούν από την επιχείρηση χωρίς επιβάρυνση στους αιτούντες. Ωστόσο, με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, δύναται να απαιτηθεί η καταβολή ορισμένου χρηματικού ποσού για τις δαπάνες διεκπεραίωσης και αποστολής της γραπτής απάντησης, με την προϋπόθεση ότι ο αιτών ενημερώνεται εκ των προτέρων για το συγκριμένο ποσό, το οποίο δεν υπερβαίνει το μέγιστο εκ του νόμου προβλεπόμενο.

5. Προβαίνουμε αμελλητί σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις των Προσωπικών Δεδομένων που περιέχονται στη βάση δεδομένων μας ή αλλού, εφόσον ο αιτών αποδείξει πλήρως ότι τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Μία τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή την προσθήκη πληροφοριών και τη διαβίβαση σε τρίτο στον οποίο οι πληροφορίες έχουν γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, δύναται να μην είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε πληροφορίες που σχετίζονται με προηγούμενες αγορές ή επιστροφές προϊόντων.

9. Τροποποίηση όρων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους οποτεδήποτε. Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε τους παρόντες όρους, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας ώστε λαμβάνετε πάντα πλήρη γνώση των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς, τον τρόπο επεξεργασίας τους και κάτω από ποιες συνθήκες, αν υπάρχουν, θα τις γνωστοποιήσουμε σε τρίτους.

10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων έναντι απώλειας ή κλοπής, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή επεξεργασία, αποκάλυψη, αντιγραφή ή χρήση, ανεξάρτητα από τη μορφή που είναι αποθηκευμένα.

11. Ειδικά θέματα για το Διαδίκτυο

1. Η ιστοσελίδα μας δύναται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους. Αν κάνετε κλικ σε μία από αυτές τις συνδέσεις εισέρχεστε σε άλλη τοποθεσία του διαδικτύου. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση (επεξεργασία) των Προσωπικών σας Δεδομένων.

11.2. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

12. Προστασία Ανηλίκων

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε ενήλικες και ανήλικους με την απαιτούμενη γονική συναίνεση. Ρητώς δηλώνουμε ότι δεν θα συλλέξουμε ή ζητήσουμε Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων χωρίς την προηγούμενη γονική συγκατάθεση. Εάν είστε ανήλικος, παρακαλείσθε να μην μας αποστείλετε προσωπικές πληροφορίες. Εάν αντιληφθούμε ότι ένας ανήλικος έχει παράσχει σε μας προσωπικές πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γονική συναίνεση, διαγράφουμε τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα από τα αρχεία μας.

13. Συμμόρφωση με το νόμο

13.1. Η επιχείρηση εφαρμόζει τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να λαμβάνει και απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων. Κάθε ερώτημα ή καταγγελία θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και να απευθύνεται σε εμάς, με έναν από τους τρόπους που περιγράφονται στην παράγραφο 14 της παρούσας.

13.2. Η επιχείρηση εξετάζει όλες τις καταγγελίες. Εάν διαπιστωθεί ότι η καταγγελία είναι βάσιμη, η επιχείρηση θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του θέματος, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι απαραίτητο, και της τροποποίησης των όρων για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

14. Επικοινωνήστε μαζί μας

1. . Αν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα ή παρατηρήσεις σχετικά με παρόντες όρους ή τις μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που καλύπτονται από αυτούς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως εξής:

Με ταχυδρομείο:
Νεκταρία Μπήτρου, Γ. Γκίκα 12-14 Αίγινα, ΤΚ 180 10

Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
filousisfamily@gmail.com

14.2. Σας συνιστούμε να μην αποστείλατε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικών καρτών, κ.λπ. μέσω μη κρυπτογραφημένων μέσων (όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

4. COOKIES

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να δημιουργήσουμε την κατά το δυνατόν ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα για εσάς.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε την παρούσα ενότητα προκειμένου να ενημερωθείτε ποια είναι τα είδη και ο σκοπός των cookies που χρησιμοποιούμε.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με τη χρήση και την αποθήκευση Cookies στην τερματική συσκευή σας. Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies συμβουλευτείτε την ενότητα «Περιορισμός και Διαγραφή cookies» κατωτέρω. Ωστόσο, η απενεργοποίηση ενδέχεται να προκαλέσει λειτουργικούς περιορισμούς στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημά μας.

1. Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που μπορούν να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας (ή άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet), ώστε να αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις προτιμήσεις σας. Τα cookies μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης επιτρέποντας στις τοποθεσίες να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας ή δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφεύγετε τη σύνδεση κάθε φορά που επισκέπτεστε συγκεκριμένες τοποθεσίες.

2. Περιορισμός και Διαγραφή των cookies

Η επιχείρηση δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας μέσω της χρήσης των cookies. Προκειμένου να περιορίσετε ή να μπλοκάρετε τα cookies που εγκαθίστανται από την ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης σας (browser), ακολουθώντας τις οδηγίες που σας παρέχει στο μενού “Βοήθεια”. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς να τα περιορίσετε ή διαγράψετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org.

3. Τα cookies της ιστοσελίδας μας (First party cookies)
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα παρακάτω αρχεία cookies:
woocommerce_cart_hash
Βοηθάει το κατάστημά μας να υπολογίσει πότε αλλάζει το περιεχόμενο και τα δεδομένα του καλαθιού.

woocommerce_items_in_cart
Βοηθάει το κατάστημά μας να υπολογίσει πότε αλλάζει το περιεχόμενο και οι πληροφορίες του καλαθιού.

wp_woocommerce_session_
Περιέχει ένα μοναδικό κωδικό για κάθε πελάτη ώστε να γνωρίζουμε πού να βρούμε τα δεδομένα του καλαθιού στη βάση δεδομένων για κάθε πελάτη.

woocommerce_recently_viewed
Ενισχύει τη λίστα με Προϊόντα που έχετε δει πρόσφατα.

———————————————————————-

4. Cookies τρίτων (Third-Party Cookies)
Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες αξιόπιστες εταιρείες, η οποίες χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies μέσω της ιστοσελίδας μας, αποκλειστικά με σκοπό να παρέχουμε με αρτιότητα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

Google Analytics cookies:

_ga
(cookie που χρησιμοποιείται για να διακρίνει κάθε χρήστη στη διεύθυνση δικτύου σας, λήγει μετά από 2 έτη)

_gid
(cookie που χρησιμοποιείται για να διακρίνει κάθε χρήστη στη διεύθυνση δικτύου, λήγει μετά από 2 έτη)

_gat
(cookie που χρησιμοποιείται για να περιορίσει αιτήματα χρηστών προκειμένου να διατηρήσει την απόδοση της ιστοσελίδας, λήγει μετά από 1 λεπτό)

AMP_TOKEN
(cookie που περιέχει μια μοναδική ταυτότητα για κάθε χρήστη στη διεύθυνση δικτύου, λήγει μεταξύ 30 δευτερόλεπτα και ένα χρόνο)

_gac_ (cookie που περιέχει μια μοναδική ταυτότητα που βοηθάει στο να λειτουργήσουν μαζί τα Google Analytics και τα Ads)

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους οποτεδήποτε το κρίνουμε αναγκαίο. Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε τους παρόντες όρους, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας ώστε να λαμβάνετε πάντα πλήρη γνώση αυτών.